7  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงไชยมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลประจันตคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) สำหรับใช้ในงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) สำหรับใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) สำหรับใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลประจันตคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงไชยมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) สำหรับใช้ในงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กองช่าง) สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง