องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prachantakham.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปแบบรายงานความคืบหน้าและผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (Monitoring & Review Evaluation Report) รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 [ 15 เม.ย. 2564 ]6
2 แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.พ. 2563 ]4
3 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 2 ก.ย. 2560 ]8
4 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันและแผนปราบปรามการทุจริตภาครัฐ [ 2 ก.ย. 2560 ]5