องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prachantakham.go.th
 
 

 
  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
  ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่RE- X-RAY
  วันไหลร่วมใจประจันตคาม
  นายนัฐพล เดชสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม และรองฯภัทรภร บุญแสน? มอบสิ่งของเยี่ยมบ้านไฟไหม้ หมู่ 3 บ้านโนนยาว
  โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน
  ครงการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้าหวายเทียม ให้แก่ประชาชน กลุ่มสตรี แม่บ้านและผู้ที่สนใจ
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
 
3 เม.ย. 2567 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
15 ธ.ค. 2566 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
5 ธ.ค. 2566 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
5 ต.ค. 2566 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
19 เม.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service)
3 เม.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567
24 มี.ค. 2566 ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 2566
1 ก.พ. 2566 ช่องทางการยื่นคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
5 เม.ย. 2567 รายงานความก้าหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567)
11 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดของเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
21 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) สำหรับใช้ในงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
19 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) สำหรับใช้ในงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
2 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเมืองใหม่ ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
ผักพื้นบ้านต้านมะเร็ง
เทมเป้ ทำเอง กินง่าย ดูแลลำไส้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564