องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prachantakham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564
 
คณะผู้บริหาร


นายนัฐพล เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
06-2297-8946


นายเสงี่ยม เจริญวิจิตร
นางภัทรภร บุญแสน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
08-3713-1402 06-2141-6592

นายพงศธร เปรมศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
06-4739-7385