องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prachantakham.go.th
 
 
 
  กิจกรรมพ่นยาฆ่าเชื้อและตรวจเชื้อผู้ค้าในตลาด
  กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา และปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
  การประชุมประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 
1 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดคลองถม
18 มี.ค. 2564 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8 ก.พ. 2564 โครงการบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลผอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564
5 ต.ค. 2563 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1 ต.ค. 2563 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระหว่าง พนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
9 ก.ย. 2563 ประชาสัมธ์เรื่องเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายไม่ให้รุกลำ้ทางสาธารณะ
9 ก.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ ITA 2563
9 ก.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
1 เม.ย. 2564 แผนงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
22 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโนนยาว จากบ้านนางจีน ทองแท่ง ถึงบ้านนายจรัญ ทองแท่ง
22 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโนนยาว จากบ้านนางจีน ทองแท่ง ถึงบ้านนายจรัญ ทองแท่ง ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
22 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโนนยาว จากบ้านผู้ช่วยภานุวัฒน์ ขุนบัว ถึงบ้านนายคำท้าว กงแก้ว
22 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโนนยาว จากบ้าน จ.ส.อ.ธงไชย ชวาสิทธิ์ ถึงบ้านนายทวี สิทธิพล
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564