องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prachantakham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวพวงทอง อำนวยสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
 

 

- ว่าง -


นักวิชาการศึกษา
     
นางอำไพ เหลืองวิมลไพศาล นางรัญชนากานต์ ตุดาลจิตติ นางวาสนา มานะต่อ
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1
     
 - ว่าง -
  นางสาวอภิชญา กลักย้อม
ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก