องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prachantakham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564
 
กองช่าง

 
นายอาณัติ ทันตวิวัฒนา
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
  นายอาณัติ ทันตวิวัฒนา
 
  นายช่างโยธา  
     
นายชัยภัฏ เล็กอ่อน   นายพุทธจักร ประจงพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
     
นายสำเริง อุตโร นายทองคำ หนองเฆ่ นายอนุชา วงศ์แก้ว
พนักงานขับรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา