องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prachantakham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564
 
กองคลัง

 
นางสาวเนตรนภา โกมลแมน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 
- ว่าง -
 นางสาวนิตยา ปิ่นแก้ว - ว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชี
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 
 

 - ว่าง -

เจ้าพนักงานพัสดุ

     
นายอภิชาติ ปิ่นเกิด
  นางสาวสุดารัตน์ ศรีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ