องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prachantakham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นางสาวพวงทอง อำนวยสมบัติ  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม  
  06-4494-7826  
     
นางธัญยธรณ์ บ้วทอง
  นางสาวเนตรนภา โกมลแมน
หัวหน้าสำนักปลัด   ผู้อำนวยการกองคลัง
08-7004-6596   09-0776-1834
     
นายอาณัติ ทันตวิวัฒนา
  นางสาวพวงทอง อำนวยสมบัติ
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่า
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
08-5082-2228   06-4494-7826