ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลประจันตคาม

ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์เทศบาลตำบลประจันตคาม